Agenda


perenbloesem

Ter informatie:

 

De voorjaarsledenvergadering zal plaatsvinden op
woensdag 11 april 2018 in ’t Klokhuis.
Aanvang: 20.00 uur.

 

Gastspreker Karel van de Vooren

De heer Van de Vooren is wijkagent voor Maurik en zal een toelichting geven op zijn werkzaamheden, de aandachtsgebieden voor verkeer en veiligheid in ons dorp Maurik. Wij hopen dat ook vanuit onze leden een terugkoppeling ontstaat en dat deze avond bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor ons allen.

 

 
© Vereniging Dorpsbelang Maurik