Nieuws

Najaarsvergadering 2020:

.

Ook de activiteiten van VDM (Vereniging Dorpsbelang Maurik) staan op een laag pitje. Het bestuur komt, aangepast aan de RIVM normen, nog wel op de geplande vergadermomenten bijeen en bespreekt, zoals gebruikelijk, op dat moment de stand van zaken. We proberen in aangepaste vorm deel te nemen aan de weinige activiteiten die er zijn.

 

Het bestuur heeft besloten dit jaar ook de reeds geplande najaarsvergadering te laten vervallen. De VDM-leden zullen in het najaar wel de jaarstukken en financiële verslaggeving ontvangen alsmede de wijze waarop hierop gereageerd kan worden.


Vacante bestuursfunkties: Momenteel besttat het bestuur al uit het statutaire minimum. Omdat één van onze bestuursleden zich niet herkiesbaar stelt zoeken we minimaal één nieuw bestuurslid. Denk er eens over na.
 

Inspiratieavond Biodiversiteit 

Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders en amfibieën op en rond uw perceel? Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseerde op dinsdag 21 juli een inspiratieavond over biodiversiteit. Deelnemers zagen op een prachtige locatie in Maurik inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf en tuin aantrekkelijker kunnen inrichten voor meer dieren. Woont u in de gemeente Buren en wilt u graag iets extra’s doen voor dierlijke bewoners op uw grond?  Kijk dan eens op de site van: www.landschapsbeheergelderland.nl..

 

 

Bewonersavond Maurik,

Tussen november en januari werd in meerdere dorpen binnen de gemeente Buren een dorpsavond georganiseerd ihkv de nieuwe omgevingsvisie. Intussen is er een overzichtelijk format gemaakt van alles wat u in de groepen heeft ingebracht. In de bijlage vindt u het verslag van de dorpsavond in Maurik. Vanwege alle zaken rond Covid 19 zijn niet alle rondes in de andere dorpen afgerond. Er is een herziene planning gemaakt en het uitwerken van de Omgevingsvisie is nu uitgesteld naar begin 2021. Kijk op de website van de gemeente: www.buren.nl/dorpenronde voor de exacte planning.

 

Project Levend Landschap Maurik

Het opruimen van zwerfafval, een Klompenpad vanuit Maurik, de aanleg van patrijzenhagen en kruidenrijke akkerranden voor meer akkervogels, vlinders, bijen en andere insecten. Dat zijn mooie ideeën die bewoners hebben aangegeven voor een mooier landschappelijk Maurik.

 

Doet u mee?

Samen met SLG is door enthousiaste bewoners uit Maurik een uitvoeringsagenda samengesteld voor een aantal onderwerpen.

Meer details over deze nderwerpen staan hiero per werkgroep.  

Uw hulp kunnen de initiatiefnemers goed gebruiken bij het uitwerken en uitvoeren van de projecten.

 

Wilt u graag deelnemen of heeft u vragen aan deze werkgroepen dan kunt u dit melden via de website van VDM door een contactformulier in te vullen.

 

Informatie van de werkgroepen: 

Maurikse veld

Groene straat

 

Zwerfavalbrigade Maurik

Inmiddels is er in Maurik nu ook een zwerafvalbrigade, heeft u zin om het buitengebied mee op te ruimen, meldt dit bij de coördinator van deze groep door een mail te sturen aan axel.messing@outlook.com. 

 

 

 

 

 

 

 © Vereniging Dorpsbelang Maurik

Gemeente Buren
Maurik Rond, maandblad voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk