Algemeen

Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM) is opgericht op 13 september 2000.


VDM stelt zich als doel het versterken van de eigen identiteit van het dorp Maurik, teneinde het voortbestaan en de leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren.

VDM heeft geen binding met politieke partijen, kerkelijke instellingen en/of gemeentebestuur Buren. VDM streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak onder de inwoners van Maurik.


Voor de leden organiseert VDM een voorjaars- en een najaarsledenvergadering.Bloesemtak


 

 

 © Vereniging Dorpsbelang Maurik

AlgemeenBestuurStatuten