VDM in Maurik Rond

Vereniging Dorpsbelang Maurik

Maurik heeft sinds september 2000 een eigen dorpsbelangvereniging waarvan alle inwoners van Maurik lid kunnen worden. Veel inwoners weten dat wel maar wanneer je hen vraagt wat de vereniging precies doet, dan wordt het lastiger. Maar ook omdat er de laatste tijd veel nieuwe inwoners bijgekomen zijn willen we ons weer eens voorstellen.

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit 5 personen, voorzitter Corrie Blommaert, 2e voorzitter José van Ingen, secretaris Gert van Os, penningmeester Lidi Bouwman en bestuurslid Richard Staffhorst.
Wij hebben één ding gemeen: allemaal voelen we ons betrokken bij Maurik en willen we ons inzetten om de leefbaarheid in het dorp waar we met veel plezier wonen, daar waar nodig, nog verder te verbeteren. De vereniging organiseert twee maal per jaar een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering heeft iedereen de gelegenheid om zijn mening te uiten of juist de positieve zijde van het wonen in Maurik te bespreken.

Er is meestal een spreker aanwezig die al dan niet begeleid door beeldmateriaal een lokaal thema behandelt dat betrekking heeft op de leefbaarheid van Maurik. Dat kunnen (beleids)plannen of nieuwe ontwikkelingen in ons dorp zijn. Maar ook is er bijvoorbeeld gesproken over de oude steenfabrieken, de dijkverzwaring, de veranderingen in het voormalige pand van de RABO bank, etc. En zo is er de laatste vergadering door Dhr. Schrama uitgebreid ingegaan op de 4 en 5 mei viering in Maurik.
Ook leggen we jaarlijks op 4 mei namens de leden van Vereniging Dorpsbelang Maurik een bloemstuk bij het monument voor de oorlogsslachtoffers.

De vereniging is apolitiek en houd zich alleen bezig met Maurik.

De vereniging heeft twee maal per jaar overleg met de wethouder over actuele zaken. Zo blijven de lijntjes kort. Voor uiteenlopende zaken proberen we een oplossing te zoeken.

De mensen moeten dan wel weten dat wij er zijn!

We horen graag wat er leeft binnen het dorp, want we willen de spreekbuis van heel Maurik zijn. De vereniging is er voor de bewoners van Maurik maar omgekeerd heeft de vereniging de bewoners ook nodig.

Op 25 oktober a.s. houden wij de najaarsvergadering 2017 in ‘t Klokhuis te Maurik.
Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze vergadering zal er een presentatie zijn met oude foto’s van Maurik. Iedereen is hierbij van harte welkom.
Onze leden krijgen zoals gebruikelijk de volledige agenda thuis bezorgd. Overige belangstellenden kunnen deze desgewenst vanaf ca. twee weken voor de vergaderdatum bekijken op onze site.

Wilt u contact met VDM? Dat kan via www.dorpsbelang-maurik.nl en ons contactformulier. En wilt u lid worden? Dat kan voor slechts 6 euro per jaar.