MEDEDELING

Na de bijzondere tijd die achter ons ligt, maar ook oog hebbend voor die waarin we nu leven, vinden we het voor VDM goed (eindelijk) weer een voorjaarsvergadering te kunnen organiseren. We willen U dan ook van harte uitnodigen om deze bij te wonen. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 21 april 2022 in De Vergaderzaal van ’t Klokhuis te Maurik. We willen deze avond om 20.00 uur beginnen. Klik op de link onder dit bericht voor de complete agenda van deze avond, evenals het jaarverslag 2020-2021. Wij willen uw volle aandacht vragen voor een paar belangrijke agendapunten:

  • Het belang van de kwestie die onze spreker zal aandragen.     
  • In verband met het voortbestaan van VDM, het aanmelden van bestuursleden.

Mogelijk zijn er niet-leden geïnteresseerd in het sprekers-onderwerp. Zij zijn eveneens van harte welkom. Het tweede deel na de pauze is enkel bedoeld voor leden en aspirant leden.


2022


Leden hebben eind 2020 het jaarverslag van 2019 en de financiële verantwoording over 2019 schriftelijk of per mail ontvangen. Verslagen van 2020 en 2021 hopen wij met u tijdens de voorjaarsvergadering van 2022 te delen.

ARCHIEF