Bewonersavond Levend Landschap Maurik

Bewonersavond Levend Landschap Maurik op 13 december

Bloemrijke bermen aanleggen, zwerfafval met vrijwilligers aanpakken, een wandelroute, een herdenkingsmonument, erfbeplanting en een vogelhut. Dat zijn enkele bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Maurik.

Op de goed bezochte ideeënavond Levend Landschap Maurik op 15 november jl. hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het nog mooier en aantrekkelijker maken van Maurik op papier gezet. De volgende stap is om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Op donderdag 13 december is hiervoor een bewonersavond om 20.00 uur in het Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. De inloop is vanaf 19.45 uur. Dorpsbelang Maurik, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Buren nodigen jong en oud uit om weer mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens deze uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en gaan we de ideeën verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Lijkt het u ook leuk om zich in te zetten voor één van de ideeën of wilt u zelf een idee aandragen? Kom dan naar de bijeenkomst en doe mee!

Maurik heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden van het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is het project Levend Landschap Maurik gestart.

Dit is een samenwerking tussen dorpsbelang Maurik, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Buren. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en samen aan de slag gaan. Met inzet van bewoners kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Maurik. Gemeente Buren en SLG ondersteunen graag bij de uitwerking en uitvoering hiervan. Samen maken we het landschap rond Maurik nog mooier.