Vacante bestuursfuncties

Momenteel bestaat het bestuur uit het statutaire minimum. Omdat één van onze bestuursleden zich niet herkiesbaar stelt zoeken we minimaal één nieuw bestuurslid. Denk er eens over na.