Nieuws & Publicaties (Pagina 3)

Bewonersavond Levend Landschap Maurik op 13 december Bloemrijke bermen aanleggen, zwerfafval met vrijwilligers aanpakken, een wandelroute, een herdenkingsmonument, erfbeplanting en een vogelhut. Dat zijn enkele bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Maurik. Bewonersavond Levend Landschap Maurik op 13 december Bloemrijke bermen aanleggen, zwerfafval met vrijwilligers aanpakken, een wandelroute, een herdenkingsmonument, erfbeplanting en een vogelhut. Dat zijn enkele bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Maurik.Lees verder…

Vereniging Dorpsbelang Maurik Maurik heeft sinds september 2000 een eigen dorpsbelangvereniging waarvan alle inwoners van Maurik lid kunnen worden. Veel inwoners weten dat wel maar wanneer je hen vraagt wat de vereniging precies doet, dan wordt het lastiger. Maar ook omdat er de laatste tijd veel nieuwe inwoners bijgekomen zijn willen we ons weer eens voorstellen.Lees verder…

MAURIK (door Elly Molenaar)– De naam zegt het al. Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM) komt op voor de belangen van het dorp en haar inwoners. ’We willen de identiteit van Maurik versterken’, legt secretaris Cor Koops uit. ’De leefbaarheid behouden en mogelijk verbeteren en een zo breed mogelijk draagvlak onder de inwoners creëren. Dat is wat VDM doet.’Lees verder…